Kalendarz imprez

Koło ŚZŻAK w Rykach zachęca członków koła, ich rodziny, a także wszystkich sympatyków walki narodowo wyzwoleńczej do jak największego uczestnictwa w obchodach rocznic własnych środowiska żołnierzy AK-WiN, uroczystości państwowych, a także innych organizowanych imprezach patriotycznych, historycznych oraz kulturalnych.


Uczestnictwo w nich będzie wyrazem zamanifestowaniem naszej postawy patriotycznej oraz poparcia dla dalszego kultywowania polskich tradycji walki niepodległościowej, która tak silnie zakorzeniona została przez zgrupowanie partyzanckie pod dowództwem majora Mariana Bernaciaka „Orlika”.



Rok 2014
12 stycznia – 67. rocznica procesu komunistycznego żołnierzy AK-WiN w Rykach; Msza Św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach
12 stycznia – spotkanie opłatkowe dla kombatantów i członków Koła ŚZŻAK w Rykach oraz osób wspierających
16 luty - spotkanie z historykiem Instytutu Pamięci Narodowej Krystianem Pielachą pt.: Działalność polskiego i sowieckiego aparatu represji wobec zgrupowania partyzanckiego mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika". Więcej informacji
3 marca – Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
marzec – Walne Zebranie Sprawozdawcze połączone ze spotkaniem wielkanocnym dla kombatantów i członków Koła ŚZŻAK w Rykach oraz osób wspierających
10 kwietnia – obchody IV rocznicy katastrofy smoleńskiej
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja – 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
15 czerwca – odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej rozbicie przez oddział Mariana Bernaciaka „Orlika” szkoły Hitlerjugent na Brzozowej. Rekonstrukcja historyczna pt. Brzozowa 44’
29 czerwca – 68. rocznica śmierci mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”; Msza Św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach
31 sierpnia - uroczystość odsłonięcie pomnika pamięci ofiaf II wojny światowej mieszkańców Woli Zadybskiej i okolic
1 września – 75. rocznica wybuchu II wojny światowej
wrzesień – Święto 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Dęblinie
13 września - spotkanie autorskie z Kajetanem Rajskim pt.: Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych. >>Więcej informacji
19 października - odsłonięcie w Stężycy tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Jerzego Franciszka Jaskulskiego "Zagończyka"
11 listopada – Święto Niepodległości

Rok 2015
11 stycznia – 68. rocznica procesu komunistycznego żołnierzy AK-WiN w Rykach; Msza Św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach
11 stycznia – spotkanie opłatkowe dla kombatantów i członków Koła ŚZŻAK w Rykach oraz osób wspierających
3 marca – Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
marzec – Walne Zebranie Sprawozdawcze połączone ze spotkaniem wielkanocnym dla kombatantów i członków Koła ŚZŻAK w Rykach oraz osób wspierających
10 kwietnia – obchody V rocznicy katastrofy smoleńskiej
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja – 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
21 czerwca – 69. rocznica śmierci mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”; Msza Św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach
1 września – 75. rocznica wybuchu II wojny światowej
wrzesień – Święto 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Dęblinie
11 listopada – Święto Niepodległości