"Naszym obowiązkiem wobec historii i przyszłych pokoleń Polaków jest upamiętnienie, oddanie czci i hołdu obrońcom Ojczyzny, uczestnikom walk o niepodległość i suwerenność Polski. Tym, którzy polegli w walce, i tym, którzy zostali zamordowani przez okupantów w więzieniach, katowniach, obozach, podczas egzekucji, często również na obcej ziemi." – A. Wernic
We wtorkowe południe 2 marca A.D. 2010 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie podczas uroczystej inauguracji zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Lublin ŚZŻAK, Lubelskie Kuratorium Oświaty i Komisję do spraw Młodzieży przy Zarządzie Okręgu Lublin ŚZŻAK, wśród 13 innych „kuźni przyszłych kard ŚZŻAK”, powołany został do istnienia Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach. Głównym celem istnienia KH im. AK w Rykach jest zapoznanie członków z wiedzą historyczną obejmująca dzieje Polski i losy obywateli w czasie zmagań o niepodległość ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i okresu powojennego. Ponadto celem klubu jest krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej, kształtowanie postaw obywatelskich opartych na znajomości historii, tradycji i powinności wobec państwa. Powyższe zadania realizujemy poprzez organizowanie sesji klubowych, wykładów i dyskusji z udziałem historyków, projekcji filmów, wystaw, spotkań ze świadkami oraz uczestnikami wydarzeń historycznych. Nasz Klub działa w ścisłej współpracy z ryckim kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – klubowicze podczas wszelakich uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym dzierżą sztandar koła ŚZŻAK w Rykach.Sekretarz Koła ŚZŻAK w Rykach
Daniel Zawadka