Z kart historii

Piątek, 12 lipca 2013Drużyna tytoniowa

Działalność polskich struktur konspiracyjnych, zarówno w okresie okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej, obok kompetentnej kadry dowódczej, czy właściwej bazy kwaterunkowej, wymagała również odpowiedniego zaplecza finansowego. Od początku podstawowe źródło finansowania stanowiły...

Piątek, 05 lipca 2013Marian Eksztein – rozrabiaka, hulaka i zawadiaka

Marian Eksztein, syn Karola urodził się 25 marca 1919 r. w Orenburgu (ZSRR). W latach 1926–1933 ukończył w Nowodworze 7 klas szkoły powszechnej, a następnie do 1937 r. uczył się zawodu ślusarza. W tym zawodzie pracował do wojny w majątku Żelechów. Od 1942 r. należał do PPR, a rok...