Niedziela, 09 marca 2014Walne zebranie sprawozdawcze Koła AK w Rykach

Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach informuje o zebraniu sprawozdawczym Koła SZŻAK w Rykach, które odbędzie się w dniu 17 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 pierwszy termin i godz. 12.30 drugi termin, w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach (Pałacyk), ul. Warszawska 11.Porządek zebrania obejmuje:
1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
4. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu z poprzedniego zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2013 r.
6. Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Koła za 2013 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Przyjęcie planu działania Koła na 2014 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie zebrania.

Wszelkie informacje związane z walnym zebraniem można uzyskać pod numerem telefonu 509–629–213, lub adresem e-mail: kontakt@rykiak.pl oraz na stronie internetowej: www.rykiak.pl . Prosimy o potwierdzenie przybycia.


Również zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich członków Koła ŚZŻAK w Rykach o uregulowanie należnych składek członkowskich, które są niezbędne dla statutowego funkcjonowania naszego środowiska.