Apel

Zarząd Koła ŚZŻAK w Rykach zwraca się z uprzejmą prośbą do żołnierzy organizacji niepodległościowych, ich rodzin oraz historyków i kolekcjonerów o przekazywanie wszelkich zdjęć, dokumentów oraz wspomnień dokumentujących działalność niepodległościową zgrupowania partyzanckiego majora Mariana Bernaciaka „Orlika” i jego żołnierzy. Również dużą wartość będą posiadały zachowane części umundurowania, czy inne pamiątki związane z tą tematyką. Po wykonaniu kopii przedmioty będą zwrócone właścicielowi.


Także zachęcamy żołnierzy AK-WiN oraz innych świadków ważnych wydarzeń historycznych do zgłaszania się do biura Koła AK w Rykach w celu składania relacji. Pomogą one nam poznać dotąd nieznane wydarzenia i fakty historyczne, a także uzupełnić już te znane.Zarząd Koła ŚZŻAK w Rykach zwraca się również do ludzi dobrej woli oraz instytucji, urzędów, firm oraz różnych przedsiębiorstw o wspieranie działalności Koła. W ciągu każdego roku prowadzona jest ona na wielu płaszczyznach i wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale również często pomocy materialnej, czy wykonania konkretnej usługi, jak np: przygotowanie wieńców na uroczystości, zapewnienie przejazdu autokarem, wydruk okolicznościowych zaproszeń i broszur, zapewnienie cateringu na uroczystości rocznicowe.


Koło AK utrzymuje się z corocznych składek jego członków, które często nie starczają na pokrycie całych kosztów funkcjonowania Koła. Pragniemy nadmienić, że członkowie Zarządu Koła AK pełnią swoje funkcje społecznie, bez otrzymywania za swą pracę jakiejkolwiek rekompensaty, czy wynagrodzenia.


Zachęcamy więc ludzi dobrej woli do wspierania działalności Koła.Numer i dane konta bankowego na które można dokonywać wpłat:

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA!
Nowe konto:

Banko Pekao S.A. Oddział w Rykach
ul. Stary Rynek 39
08-500 Ryki
Konto: 27 1240 2425 1111 0011 0347 9843
Tytuł: Darowizna na cele statutowe