Piątek, 26 czerwca 2015Pierwszy tom -Rocznika Ryckiego- już w przygotowaniu

Zarząd Koła ŚZŻAK w Rykach informuje, iż dobiegają ku końcowi prace nad przygotowaniem pierwszego tomu „Rocznika Ryckiego”, który wydany zostanie w roku bieżącym. Rocznik zawierał będzie artykuły historyczne dotyczące dziejów ziem powiatu ryckiego, jak również sąsiednich powiatów. W związku z tym, iż nabór artykułów do I tomu został już zamknięty, a napłynęły kolejne redakcja podjęła decyzję o rozpoczęciu naboru prac do kolejnych tomów.


Tom II w związku z przypadającą w przyszłym roku 70. rocznicą śmierci mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” poświęcony zostanie Jego osobie oraz działalności struktur konspiracyjnych ZWZ/AK-WiN w Inspektoracie Puławskim w latach 1939–1956. Przygotowywane prace mogą dotyczyć m.in. następujących zagadnień:


- biogramy i wspomnienia żołnierzy AK-WiN
- struktura i organizacja konspiracyjnych struktur AK-WiN
- działalność okupanta niemieckiego wobec podziemia niepodległościowego
- działalność polskich i sowieckich organów bezpieczeństwa wobec podziemia antykomunistycznego
- walka niepodległościowa oddziałów AK-WiN z okupantem niemieckim i sowieckim
- inwigilacja żołnierzy AK-WiN przez organy bezpieczeństwa państwa po amnestii w 1947 r.

Tom III, którego wydanie planowane jest na rok 2017, swoją tematyką będzie dotyczył całości dziejów powiatu ryckiego, a także powiatów sąsiednich.


Wszelkie propozycje artykułów prosimy przesyłać na adres redakcji. Wkrótce przedstawione zostaną szczegółowe zasady ogłaszania artykułów oraz instrukcję redakcyjną.


Zwracamy się również z prośbą do osób dobrej woli o wsparcie finansowe wydania niniejszej publikacji.Redakcja Rocznika Ryckiego

Kontakt
tel. 509-629-213
e-mail: krystian-pielacha@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. Witosa 11/3
08-500 Ryki