Czwartek, 23 lipca 2015Pierwsze pozytywne decyzje w sprawie ronda -Orlika- w Rykach

Zarząd Koła ŚZŻAK w Rykach informuje, że na posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w Rykach radni pozytywnie zaakceptowali inicjatywę nadania rondu imienia mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika". Jednak aby zapadła stosowna uchwała w Radzie Miejskiej, wymagana jest również pozytywna opinia samorządu Powiatu Ryckiego, gdyż rondo znajduje się na skrzyżowaniu dwóch dróg powiatowych. Kombatanci i Członkowie Koła ŚZŻAK w Rykach mają nadzieję, że podjęte już trzeci raz starania o nadanie rondu imienia "Orlika" zakończą się sukcesem.
Zarząd Koła ŚZŻAK w Rykach


im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika"