Piątek, 31 sierpnia 201273. rocznica wybuchu II wojny światowej


1 września obchodzimy – 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tego dnia hitlerowskie Niemcy rozpoczęły atak na Państwo Polskie. Bierna postawa „naszych sojuszników” – Anglii i Francji – wobec przeważających sił niemieckich doprowadziła w ciągu kilkudziesięciu dni do upadku Państwa Polskiego. W rozpoczętym wówczas sześcioletnim okresie okupacji prowadzona przez Adolfa Hitlera polityka stawiała sobie za cel całkowitą eksterminację narodu polskiego.


W latach 1939–1945 na terenie państwa Polskiego Niemcy dopuścili się licznych zbrodni przeciwko Polakom, które przejawiały się w masowych egzekucjach, deportacjach i przymusowym wywozie do pracy, czy tworzeniu obozów koncentracyjnych. Skala terroru była tak wielka, że nie było chyba polskiej rodziny, która by w okresie II wojny światowej, nie doświadczyła represji hitlerowskich. Według historyków liczba polskich ofiar śmiertelnych w tym okresie na chwilę obecną oszacowana została na około 5,6–5,8 mln. W wyniku dalszych prac badawczych ulegnie dalszemu zwiększeniu. Od pierwszych chwil najazdu niemieckiego Polacy czynnie wystąpili w obronie swojej własnej Ojczyzny. W imię Jej wolności przelało bohatersko swą krew wiele osób cywilnych oraz żołnierzy polskich sił zbrojnych.


W tym dniu wyraźmy swą wdzięczność obrońcom Polski oraz osobom zamordowanym przez Niemców w latach 1939–1945. Uczcijmy ich pamięć odwiedzając miejsca pamięci, mogiły oraz groby poległych w obronie Ojczyzny. Pamiętajmy o nich również w naszej modlitwie.Warto zobaczyć:Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie pochodzących z okolic Ryk