Piątek, 19 sierpnia 2016Pożegnaliśmy Zdzisława Kalbarczyka -Ordona-


Delegacja Koła ŚZŻAK w Rykach składająca wieniec pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Od lewej strony: Krystian Pielacha, Zdzisław Kalbarczyk „Ordon”, Mariusz Pawlak, (Ryki, 3 V 2015 r.)Dziś pożegnaliśmy śp. Zdzisława Kalbarczyka. Na mszy św. pogrzebowej, która odbyła się o godz. 12 w kaplicy cmentarnej w Rykach obecny był Sekretarz Zarządu Koła AK w Rykach, Mariusz Pawlak, oraz poczet sztandarowy Koła, w asyście harcerzy i harcerek z 1. Nadwieprzańskiej Drużyny Harcerzy „Mafeking” oraz 1. Nadwieprzańskiej Drużyny Harcerek „Róża Wiatrów”.


Zdzisław Kalbarczyk urodził się 04 czerwca 1926 r. w Zalesiu w chłopskiej rodzinie. Dnia 20 marca 1942 r. jako 16-letni chłopak wstąpił do Związku Walki Zbrojnej na Placówce w Zalesiu, Rejon Ryki i otrzymał pseudonim „Ordon”. Następnie kontynuował swą działalność w szeregach Armii Krajowej. Od początku aktywnie uczestniczył w życiu i działalności oddiału mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”. W stopniu szeregowego był łącznikiem i rusznikarzem. Uczestniczył wraz z innymi niezłomnymi żołnierzami w akcjach przeciwko okupantowi niemieckiemu na terenie obwodu Puławy.


Po zakończeniu okupacji niemieckiej został zmuszony do ukrywania się, gdyż nowej władzy ludowej nie podobała się walka o polską prawdziwą wolność i suwerenność. Po wojnie uczestniczył w życiu swojej lokalnej społeczności jako długoletni sołtys Zalesia.


Ś.p. Zdzisław Kalbarczyk to jeden z ostatnich bezpośrednich świadków wydarzeń II wojny światowej, uczestnik bolesnej historii naszej Ojczyzny i tragizmu żołnierzy Armii Krajowej, którzy stawiali zbrojny opór przeciwko niemieckiemu i sowieckiemu zniewoleniu i chwytali za broń w imię wartości najwyższych.


Dziś oddając hołd zmarłemu śp. Zdzisławowi Kalbarczykowi, dziękujemy Panu Bogu za jego żołnierską postawę.


Niech dobry Bóg będzie dla śp. Zdzisława Kalbarczyka najlepszą nagrodą. A my zapewniamy o swej modlitwie. Cześć Jego pamięci!Zarząd Koła ŚZŻAK w Rykach
im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika"