Piątek, 11 listopada 2016Obchody 11 Listopada w Rykach

W dniu dzisiejszym odbyły się w Rykach obchody 98 rocznicy Święta Niepodległości. Rozpoczęły się przed siedzibą Starostwa Powiatowego od pokazu musztry paradnej w wykonaniu uczniów ZSO im. Hr. Kajetana Kickiego w Sobieszynie. Następnie w uroczystym przemarszu do kościoła parafialnego wzięły udział poczty sztandarowe, władze powiatu i miasta oraz licznie zgromadzona społeczność. Przed Mszą Św. odbył się okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Czerniczanki z Kapelą”. Podczas Eucharystii, której przewodniczył dziekan ks. Krzysztof Czyrka, wszyscy modlili się w intencji Ojczyzny. Dalsze obchody uroczystości odbyły się pod pomnikiem „Bojowników o Wolność”. Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę dętą OSP Ryki, miało miejsce okolicznościowe wystąpienie Starosty Ryckiego – Stanisława Jagiełły. Następnie odbyło się odczytanie apelu poległych oraz salwa honorowa wykonana uczniów dęblińskiej Szkoły Orląt. Na zakończenie nastąpiło złożenie wieńców przez poszczególne delegacje. Koło ŚZŻAK w Rykach reprezentowane było przez: Joannę Chrzanowską, Annę Miłosz oraz Jana Karę. Po uroczystościach każdy mógł skosztować ciepłej grochówki podawanej z kuchni polowej.Zarząd Koła ŚZŻAK w Rykach
im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika"