Czwartek, 09 lutego 2017Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła ŚZŻAK w Rykach

Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach informuje o zebraniu sprawozdawczym-wyborczym zaplanowanym na dzień 18 lutego (sobota), w pierwszym terminie godz. 10.00, w drugim terminie 10.30. Spotkanie odbędzie się w biurze Koła przy ul. Karola Wojtyły 25/33.Porządek zebrania obejmuje:
1. Otwarcie zebrania,
2. Odczytanie i zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania
3. Wybór Przewodniczącego zebrania
4. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2016 r.
6. Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Koła za 2016 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Wybory Komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
10. Wybory Prezesa Zarządu Koła.
11. Wybory Zarządu Koła.
12. Wybory Komisji Rewizyjnej.
13. Przyjęcie planu działania Koła na 2017 r.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie zebrania.

Wszelkie potrzebne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 509–629–213, lub adresem e-mail: kontakt@rykiak.plZarząd Koła ŚZŻAK w Rykach
im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika"