Piątek, 07 kwietnia 2017Marian Bernaciak „Orlik” w fotografii. Spotkanie autorskie Krystianem Pielachą

Wyniki ankiety „Marian Bernaciak- bohater lokalny” dowiodły, że młodzi mieszkańcy Ryk znają tylko ogólne informacje o Marianie Bernaciaku „Orliku” (imię, nazwisko, pseudonim, miejsce urodzenia, datę śmierci, rondo jako forma upamiętnienia), a trudność sprawia im określenie miejsca Jego pochówku, szczegółowa działalność. Zdecydowana większość ankietowanych widziała potrzebę podjęcia działań przybliżających sylwetkę tego bohatera poprzez prelekcje i spotkania w szkołach.


Wychodząc temu naprzeciw, dnia 4 kwietnia 2017 roku w ZSO nr 2 w Rykach zorganizowano spotkanie autorskie z historykiem Panem Krystianem Pielachą, który od lat zbiera materiały o działalności „Orlika” i jego oddziału oraz podejmuje działania upamiętniającego Go w środowisku lokalnym. Echem tego są publikacje „Proces żołnierzy wyklętych w Rykach (15I 1947)” oraz „Do ostatniej kropli krwi. Major Marian Bernaciak „Orlik” 1917-1946”. Ostatnia publikacja trafiła do rąk czytelników niedawno i mieszkańcy Ryk mogli wziąć udział w jej premierze w „Kwadracie Artystycznym”. Spotkanie z uczniami było kolejnym etapem jej promocji. Uczestniczyli w nim uczniowie klas II i III gimnazjum oraz członkowie koła regionalnego. Podczas prelekcji zgromadzeni dowiedzieli się wielu faktów z życia M. Bernaciaka, które zostały poparte dokumentami zgromadzonymi w różnych archiwach państwowych i domowych oraz licznymi zdjęciami.


Cieszymy się, że Pan Krystian Pielacha barwnie i w przystępny sposób opowiedział młodzieży o „Orliku” – jednym z Żołnierzy Wyklętych. Była to również ciekawa forma promocji czytelnictwa wśród społeczności szkolnej. Galeria zdjęćMonika Mierzwińska