Poniedziałek, 26 marca 2018Zmarł Jan Zdzisław Targosiński ps. Hektor


Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 25 marca 2018 r. w wieku 103 lat zmarł Jan Zdzisław Targosiński ps. Hektor, dowódca jednego z oddziałów partyzanckich Inspektoratu Puławskiego Armii Krajowej.


Jan Zdzisław Targosiński „Hektor” urodził się 28 marca 1915 r. w Kraśniku. W latach 1936-1937 „Hektor” został powołany do wojska, gdzie ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy w Dęblinie. Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. Po ucieczce z niemieckiej niewoli przedostał się do Puław, gdzie podjął walkę
z okupantem w szeregach ZWZ-AK. Był m.in. dowódcą dywersji, a następnie zastępcą komendanta placówki AK w Kazimierzu Dolnym. W 1943 r. otrzymał rozkaz zorganizowania oddziału partyzanckiego.

Oddział "Hektora" wsławił się śmiałymi akcjami przeciwko Niemcom i bandom rabunkowym. Jedną
z najsłynniejszych akcji był atak na lotników niemieckich stacjonujących w pałacu w Ułężu.

Po roku 1944 ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem Jan Zarzycki. Wyjechał na Śląsk, a do Kazimierza wrócił w 1947 r. Następnie został schwytany i osadzony w więzieniu na Mokotowie, skąd został zwolniony po kilku latach.

Od Rządu Polskiego na Uchodźstwie otrzymał awanse wojskowe i odznaczenia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi
z Mieczami, Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, czterokrotnie Medal Wojska Polskiego, Krzyż za Kampanię Wrześniową. W 2012 r. został odznaczony Medalem "Pro Patria", a w 2013 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

„Hektor” zmarł 25 marca 2018 r. W najbliższym czasie poinformujemy o dacie i miejscu pogrzebu.

Cześć jego pamięci!

Zdjęcie pochodzi ze strony www.kazimierzdolny24.pl