Niedziela, 07 października 2018Wykład Leszka Żebrowskiego - relacja

W piątek 5 października 2018 r. wspólnie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach zorganizowaliśmy w Pałacyku przy ul. Warszawskiej 11 w Rykach wykład Leszka Żebrowskiego, znanego historyka i publicysty, pt. Czyn Zbrojny Polaków na przestrzeni dziejów i rola walki zbrojnej w obronie i odzyskiwaniu niepodległości.

Wśród gości przybyłych na spotkanie obecni byli: przedstawiciele władz, stowarzyszeń, oświaty, harcerze ZHR z Żabianki i młodzież. Spotkanie poprowadziła Barbara Pawlak, Radna Powiatu Ryckiego, Dyrektor SASiP w Rykach oraz członek naszego Koła. Skierowała również słowo wstępu, przypominając o Bohaterach związanych z niepodległością Polski. Następnie Emilia Anna Papiewska, laureatka zorganizowanego przez nas konkursu literackiego poświęconego Żołnierzom Wyklętym, wyrecytowała swój wiersz (zamieszczony również w naszym albumie Dzieci Wolnej, Niepodległej, Świętej).

Leszek Żebrowski w swoim wykładzie wyjaśniał istotę walki Polaków o suwerenność, samostanowienie, ład, bezpieczeństwo na przestrzeni dziejów, począwszy od czasów Mieszka I, przez Złoty Wiek XVI, potop szwedzki, zabory, powstania narodowe, wojny światowe aż po podziemie antykomunistyczne działające na terenie Polski po roku 1944 r. Przypomniał nam z czego Polacy mogą być dumni, ale wskazał również, jak dużo pracy przed nami, aby zniweczyć skutki wieloletnich prób wymazania polskiej tożsamości narodowej przez Rosjan, Niemców, Austriaków, komunistów.

Impreza uświetniona była pieśniami patriotycznymi w wykonaniu Wiktorii Andrzejczyk.

Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” niestrudzenie walczy o prawdę historyczną i pamięć o naszych wielkich Bohaterach podziemia antykomunistycznego. Gorąco zachęcamy do obserwowania naszej strony www oraz fanpage na Facebooku i do wzięcia udziału
w przygotowywanych przez nas wydarzeniach.