Wtorek, 07 maja 2019Zmarł Józef Pobralski ps. Puma, ostatni uczestnik Bitwy w Lesie Stockim

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 5 maja 2019 r. zmarł Józef Pobralski ps. Puma, ostatni uczestnik Bitwy w Lesie Stockim. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 9 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Kaplicy Ułańska 4A w Łowiczu.

Józef Pobralski „Puma” był żołnierzem czterech oddziałów AK i WiN w walce z okupantem niemieckim i sowieckim od kwietnia 1944 r. do kwietnia 1947 r. Od kwietnia do sierpnia 1944 r. służył w Oddziale Lotnym Kedywu Inspektoratu Puławskiego AK pod dowództwem Franciszka Jerzego Jaskulskiego „Zagończyka” i wraz z nim uczestniczył w walkach z Niemcami w ramach akcji „Burza”. Od sierpnia 1944 r. do stycznia 1945 r., po marszu OL „Zagończyka” na pomoc powstańczej Warszawie, ukrywał się przed aresztowaniem przez okupanta sowieckiego. Od kwietnia do lipca 1945 r. służył w Zgrupowaniu Oddziałów Partyzanckich Mariana Bernaciaka „Orlika” i bezpośrednio uczestniczył w bitwach Zgrupowania z wojskiem sowieckim, UB, MO, KBW na terenie Inspektoratu Puławskiego, m.in. pod Trojanowem 3 czerwca 1945 r.,w Żelechowie 15 czerwca 1945 r. oraz w Rykach 17 czerwca 1945 r. Po dyslokacji Zgrupowania, od lipca do września 1945 r., był żołnierzem Sekcji Egzekucyjnej „Błyskawica” pod dowództwem Mariana Grabskiego „Speca” w Łodzi i woj. łódzkim, powołanej przez „Orlika” jako dowódcę wojskowego Inspektoratu Puławskiego. Aresztowany wraz z kilkoma innymi żołnierzami „Błyskawicy” zdołał uciec z ubeckiego kotła w Łodzi i wrócić na teren Inspektoratu Puławskiego WiN, gdzie do czasu ujawnienia w kwietniu 1947 r. służył w Oddziale Partyzanckim Wacława Kuchnio „Spokojnego”, komendanta dywersji Obwodu Garwolińskiego podległym „Orlikowi” jako dowódcy wojskowemu Inspektoratu Puławskiego WiN. W szeregach OP „Spokojnego” uczestniczył w walkach z wojskiem sowieckim, UB, MO, KBW i armią Żymierskiego, m.in. w Czernicu 5 lutego 1946 r. oraz w Gończycach 10 marca 1946 r. Jako szeregowy żołnierz, następnie sekcyjny, pełnił służbę w OP „Spokojnego” pod bezpośrednim dowództwem Bolesława Mikusa „Żbika”, dowódcy plutonu, do końca istnienia oddziału, czyli do ujawnienia w kwietniu 1947 r. Po ujawnieniu wrócił do Łowicza, ukończył Liceum Pedagogiczne i pracował jako nauczyciel. W latach pięćdziesiątych był inwigilowany w związkuz rozpracowywaniem środowiska żołnierzy „Orlika” przez WUBP w Warszawie.

TEKST ŹRÓDŁOWY: http://www.historia.pulawy.pl/2019/05/06/jozef-pobralski-puma-odszedl-na-wieczna-warte/
Cześć Jego Pamięci!