Środa, 06 maja 2020Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w ryckim Kole AK

Z uwagi na obostrzenia sanitarne i brak oficjalnych powiatowych uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika" w Rykach uczciło to święto w małym gronie na terenie Gminy Ułęż3 maja, jak co roku, obchodziliśmy święto uchwalenia ustawy zasadniczej przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Ta pierwsza w Europie i druga na świecie Konstytucja wprowadzała:
✅ zasadę zwierzchności narodu, podział władzy i odpowiedzialność rządu przed sejmem
✅ wzmacniała władzę wykonawczą
✅ wprowadzała zasadę podejmowania uchwał większością głosów
✅ ustanawiała Króla przewodniczącym Straży Praw
✅ wprowadzała zasadę dziedziczności tronu osłabiając pozycję magnaterii
✅ likwidowała liberum veto
✅ likwidowała konfederacje
✅ zmniejszała rolę senatu
✅ rozszerzała prawa mieszczan
✅ oddawała chłopów pod opiekę prawa krajowego

Konstytucja finalnie została obalona przez Konfederację Targowicką, która walnie przyczyniła się do Upadku Rzeczypospolitej.

W tym roku obchody miały zupełnie inny wymiar niż zazwyczaj. Z powodu epidemii koronawirusa wszystkie uroczystości zostały odwołane bądź mocno ograniczone. Dlatego Koło AK w Rykach podjęło decyzję, że w tym roku uczci święto składając znicze w miejscach pamięci położonych w Żabiance, Ułężu i Sobieszynie.

Prezes Koła Mariusz Pawlak oraz członkowie: Roman Padel, Jan Noworolnik i jego wnuk Kacper Cerbin, Marian Lemieszek oraz Wójt Gminy Ułęż Barbara Pawlak zapalili symbolicznie wszystkim poległym za Ojczyznę znicze pod dębem pamięci pod Kościołem w Żabiance poświęconym Kapitanowi Janowi Iwanowskiemu z Sarn zamordowanemu w Katyniu, pod dębem pamięci w Ułężu poświęconym porucznikowi Stanisławowi Janickiemu zamordowanemu w Katyniu oraz pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu w Sobieszynie.