Poniedziałek, 22 czerwca 2020Podziękowanie za odnowienie Krzyża w Piotrówku

W imieniu Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzu Armii Krajowej im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika" chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w odnowienie Krzyża upamiętniającego miejsce śmierci naszego Bohatera.

Panowie odpowiedzialni za odrestaurowanie Krzyża:
- Roman Padel z Białek, gm. Ułęż
- Jan Miłosz z Lenda Ruskiego, gm. Ułęż
- Marian Lemieszek z Ułęża

Panie odpowiedzialne za zagospodarowanie ziemi pod Krzyżem i nasadzenie kwiatów
- Joanna Chrzanowska z Zalesia, gm. Ryki
- Elżbieta Wojciechowska z Zalesia, gm. Ryki

Panie odpowiedzialne za przygotowanie poczęstunku w dniu Obchodów:
- Hanna Miłosz z Ryk
- Katarzyna Łyś z Moszczanki, gm. Ryki
- Joanna Chrzanowska z Zalesia, gm. Ryki
- Elżbieta Wojciechowska z Zalesia, gm. Ryki

W sposób szczególny chciałbym podziękować za pomoc merytoryczną przy tworzeniu nowej tablicy Panu Doktorowi Mirosławowi Sulejowi.

Dziękuję ks. kan. Stanisławowi Chodźko, Dziekanowi Ryckiemu, za poświęcenie odnowionego Krzyża i wsparcie.


Mariusz Pawlak
Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika" w Rykach


Od lewej: Roman Padel, Jan Miłosz, Marian Lemieszek w trakcie prac


Tekst nowej tablicy