Niedziela, 30 maja 202122. Dębliński Batalion Lekkiej Piechoty nosi imię Majora Mariana Bernaciaka "Orlika" i przejmuje tradycję 15pp "Wilków"!

Galeria zdjęć

23 maja 2021 r. 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej obchodziła swoje święto. 22. Batalionowi Lekkiej Piechoty w Dęblinie wchodzącemu w skład 2 LBOT nadano imię Majora Mariana Bernaciaka „Orlika”
W niedzielę 23 maja w Lublinie już po raz piąty odbyły się uroczystości związane z obchodami święta 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. W trakcie uroczystości miała miejsce uroczysta przysięga wojskowa, promocja podoficerska oraz ceremonia nadania odznaczeń.

Szczególnym elementem uroczystości było wyczekiwane przez nas nadanie tradycji i patronów pododdziałom wchodzącym w skład 2 LBOT. Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej 22 Batalion Lekkiej Piechoty w Dęblinie przejmuje i kultywuje tradycje 15. Pułku Piechoty „Wilków” Armii Krajowej, przyjmuje nazwę wyróżniającą „Dębliński” oraz otrzymuje imię mjr. Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”.

Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” było od początku zaangażowane proces przejęcia tradycji legendarnego 15pp „Wilków” oraz przyjęcia patronatu jednego z najwybitniejszych Żołnierzy Wyklętych przez Batalion.

W ubiegłym roku po otrzymaniu informacji od dowództwa 22 BLP o staraniach w tej sprawie, Zarząd Koła ŚZŻAK w Rykach, będącego spadkobiercą tradycji Żołnierzy Majora Mariana Bernaciaka „Orlika”, w tym również 15pp „Wilków”, podjął decyzję o wyrażeniu zgody i udzieleniu oficjalnej rekomendacji na uhonorowanie 22 BLP dziedzictwem tradycji 15pp oraz na przyjęcie imienia „Orlika”.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 21 czerwca 2020 r. w symbolicznym miejscu - domu rodzinnym "Orlika" w Zalesiu przez Prezesa ŚZŻAK Ryki Mariusza Pawlaka, Wiceprezesa ŚZŻAK Ryki Grzegorza Kruka, przedstawicieli rodziny „Orlika” oraz reprezentanta 22. Bataliony Lekkiej Piechoty por. Adriana Binięde w trakcie uroczystości 74. Rocznicy śmierci „Orilka”.

Po uroczystościach Święta 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej dowódca 22 BLP ppłk Stanisław Guźmięga i Prezes ŚZŻAK Ryki Mariusz Pawlak przekazali na ręce dowódcy 2 LBOT płk. Tadeusza Nastarowicza egzemplarz biografii Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” autorstwa doktora Mirosława Suleja oraz egzemplarz wydanego przez ryckie Koło ŚZŻAK albumu „Dzieci Wolnej, Niepodległej, Świętej”.

Serdecznie gratulujemy 22 Dęblińskiemu Batalionowi Lekkiej Piechoty im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” w Dęblinie otrzymanego wyróżnienia. To wielki zaszczyt, ale również ogromny obowiązek. Walka o pamięć wciąż trwa. Wyrażamy radość z powodu symbolicznego powrotu „Orlika” do Dęblina, niesionego teraz na sztandarach 22 BLP. To wielkie wydarzenie zapisze się z pewnością na kartach historii naszej Małej Ojczyzny.

Kierujemy wyrazy uznania dla działań Batalionu w czasie epidemii wirusa SARS-CoV2 oraz innych klęsk żywiołowych. Wasza piękna postawa i poświęcenie, zgodne z dewizą Wojsk Obrony Terytorialnej „Zawsze gotowi, zawsze blisko” najlepiej potwierdzają, że jesteście godni dziedziczenia tradycji 15pp „Wilków” oraz noszenia zaszczytnego imienia Majora Mariana Bernaciaka „Orlika”. Warto podkreślić, że żołnierze Batalionu dostarczali w okresie epidemii paczki dla kombatantów AK-WiN i ich rodzin. Dzięki Wam lokalna społeczność czuje się bezpieczniej.

Jednocześnie na ręce dowódcy 22 BLP Pana Pułkownika Stanisława Guźmięgi składamy serdeczne podziękowania za podjęte starania i postawę, które doprowadziły do uhonorowania Batalionu i przyczyniły się do upamiętniania Bohaterów Polskiego Podziemia Antykomunistycznego

Zarząd Koła ŚZŻAK im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika" w Rykach

FOT. 22 BLP w Dęblinie
Galeria zdjęć