Poniedziałek, 14 czerwca 2021Nowy Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. Majora Mariana Bernaciaka

13 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika" w Rykach.

Przeprowadzono wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.

Na nową trzyletnią kadencję wybrani zostali:

Prezes Zarządu - Mariusz Pawlak
Viceprezes Zarządu - Grzegorz Kruk
Sekretarz Zarządu - Anna Miłosz
Skarbnik - Elżbieta Wojciechowska
Członek Zarządu - ks. kan. Stanisław Chodźko
Członek Zarządu - Jan Miłosz
Członek Zarządu - Krzysztof Karbowski


Powołano również ważne ciało doradcze w randze zastępców członków Zarządu:
Karol Pawluk
Marian Lemieszek


Komisja Rewizyjna:
Jan Kara
Joanna Chrzanowska
Dariusz Cenkiel


Walne Zebranie postanowiło również wystąpić do Zarządu Okręgu z wnioskiem o nadanie naszemu Kombatantowi Stanisławowi Górajowi tytułu Honorowego Prezesa Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika" w Rykach za szczególne zaslugi dla organizacji oraz dla Polski.