Wtorek, 13 czerwca 2023Wizyta członków Koła w Łukowie

W sobotę 10 czerwca 2023 roku udaliśmy się do Łukowa na spotkanie studyjne z członkami zaprzyjaźnionego Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków, którzy oprowadzili nas po miejscach pamięci związanych z walką partyzancką na tamtym terenie.Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, sprawowaną przez Dziekana Ryckiego ks. kan. Stanisława Chodźkę w intencji działaczy obu oddziałów Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, połączoną zkrótką adoracją relikwii Krzyża Świętego.

Po przedstawieniu faktów dotyczących historii Świątyni przez Prezesa Łukowskiego Koła ŚZŻAK Macieja Fajzetela uczestnicy spotkania udali się w miejsce upamiętniające tragiczną bitwę pod Gręzówkę, gdzie w starciu Armii Krajowej z Niemcami poległo 25 Żołnierzy AK.

Następnym punktem na trasie sobotniej wycieczki było miejsce, gdzie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków razem z Gmina Łuków rekonstruuje obóz partyzancki położony historycznie w odległym o kilka kilometrów rezerwacie „Jata”.

Po zwiedzeniu rekonstruowanego obozu wszyscy udali się pod pomnik ks. Stanisława Brzóski, bohatera powstania Styczniowego, który znajduje się w lesie w miejscu, gdzie ks. Brzóska miał swoją kryjówkę.

Uczestnicy spotkania przejechali do leśniczówki Jata, a następnie w miejsce upamiętniające historyczną lokalizację obozu partyzanckiego w kniei nieopodal dzisiejszego poligonu Jagodne. Zwiedzili również tzw. „Czerwony pomnik” upamiętniający partyzantów obozujących w rezerwacie Jata w czasie wojny i w czasie powstania antykomunistycznego.
Ostatnim punktem spotkania było ognisko przy leśniczówce, w trakcie którego członkowie obu oddziałów Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wymieniali się wiedzą historyczną, omawiali przyszłą działalność ŚZŻAK oraz planowali wspólne inicjatywy.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi:
- Dziekan Rycki ks. Kan. Stanisław Chodźko – członek Zarządu Koła ŚZŻAK w Rykach, Proboszcz Parafia Najświętszego Zbawiciela w Rykach
- Maciej Fajzetel – Prezes Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków
- Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków, członek Koła ŚZŻAK w Łukowie
- Ryszard Grafik – Honorowy Prezes Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków
- Barbara Pawlak - Wójt Gminy Ułęż, członek Koła ŚZŻAK w Rykach
- Mariusz Pawlak Prezes Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Rykach im. Mariana Bernaciaka "Orlika"

Dziękujemy serdecznie naszym łukowskim przyjaciołom za ciepłe przyjęcie. Wyrażamy nadzieję, że to początek większej współpracy naszych organizacji.

Więcej o historii Jaty: https://tphorlik.org.pl/historia/