Piątek, 30 listopada 2012Relacja z konferencji naukowej w Lublinie

28 listopada odbyła się konferencja naukowa pt. „Nieznane karty lubelskiego podziemia”. W trakcie niej swoje referaty wygłosiło czterech prelegentów. W pierwszym wystąpieniu Pani Anna Kister scharakteryzowała sytuację polityczną, jaka panowała w Lublinie po zakończeniu II wojny światowej. Szczególnie skupiła się na aktach represji dokonywanych przez żołnierzy Armii Czerwonej. W drugim referacie dr hab. Tomasz Panfil przedstawił struktury i funkcjonowanie ruchu oporu w obozie na Majdanku. Po przerwie w drugim panelu Krystian Pielacha przedstawił genezę oraz przebieg tragicznego wydarzenia jakim był proces komunistyczny w Rykach 15 stycznia 1947 r., podczas którego sądzonych było dziewięciu żołnierzy ze zgrupowania mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”. Na zakończenie Karol Litwin opowiedział o akcji aresztowania siostry Bolesława Biureta – Julii Malewskiej wraz z rodziną, przez oddział Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” oraz Stefana Brzuszka „Boruty”.


Organizatorami konferencji byli: Katedra Nauk Pomocniczych Historii KUL, Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Lublinie, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vademecum.


Zdjęcia z konferencji