Wtorek, 05 marca 2013Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła ŚZŻAK w Rykach - 21 marca 2013 r.

Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach informuje o zebraniu sprawozdawczym Koła SZŻAK w Rykach w dniu 21 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 pierwszy termin i godz. 10.30 drugi termin w świetlicy PGKiM Ryki, ul. Słowackiego 5 (wejście zewnętrzne za Bankiem).Porządek zebrania obejmuje:
1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
4. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu z poprzedniego zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2012 r.
6. Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Koła za 2012 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Przyjęcie planu działania Koła na 2011 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie zebrania.Wszelkie informacje związane z walnym zebraniem można uzyskać pod numerem telefonu 509–629–213.