Poniedziałek, 25 czerwca 2012Podziękowania za współpracę

21 czerwca w biurze koła ŚZŻAK w Rykach odbyło się wręczenie legitymacji członka nadzwyczajnego dla Mariusza Pawlaka. Również, w dowodzie wdzięczności za pracę na rzecz Koła AK, wręczone zostały dyplomy z podziękowaniem dla członków Klubu Historycznego AK – Kingi Ochnio i Mariusza Pawlaka, opiekuna Klubu – Pani Grażyny Szlendak oraz dla Liceum Ogólnokształcącego w Rykach.