Piątek, 19 kwietnia 2013Pomnik utrwalaczy władzy ludowej usunięty!!!

18 kwietnia br. po wielu latach starań kombatantów, ludzi prawicy oraz miejscowego społeczeństwa został rozebrany w Rykach pomnik utrwalaczy władzy ludowej. Nastąpiło to dokładnie 6 lat po podjęciu przez Radę Miasta Ryki decyzji o jego likwidacji. W końcu został usunięty tzw. „ubelisk” wybudowany na cześć funkcjonariuszy MO, UB oraz żołnierza ACz, którzy ponieśli z ręki żołnierzy zgrupowania partyzanckiego „Orlika” karę za zdradę Polski. Utrwalacze władzy ludowej, których imiona i nazwiska widniały na tablicy pomnika podjęli współpracę z Sowietami (komunistami) w tworzeniu na ziemiach polskich struktur władzy komunistycznej w postaci PPR, MO oraz UB. W związku z tym nie tylko brali czyny udział w likwidacji żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego (AK, WiN, NSZ), ale również wszystkich osób ich wspierających oraz pragnących żyć inaczej niż nakazywała nowa władza ludowa. Niepodważalny jest fakt, iż pomimo utraty przez Polskę w 1939 r. niepodległości nadal na emigracji (najpierw w Paryżu, a następnie w Londynie) nieprzerwalnie kontynuował swą działalność prawowity Rząd II Rzeczypospolitej. Okupacja ziem polskich przez Niemców uniemożliwiała mu powrót do swego kraju. Niestety ta sytuacja nie zmieniła się po zajęciu ziem polskich przez nowego sowieckiego okupanta. Wówczas Stalin podejmując sprawnie działania polityczne, przy bierności państw tj. Anglia, Francja oraz USA, doprowadził do uznania stworzonego przez siebie nowego komunistycznego i narzuconego siłą swego rządu jako reprezentanta Polski i jej obywateli. Prawdziwi Polacy wierni swojej Ojczyźnie stawiając opór ponieśli za to ogromną cenę, którą były setki tysięcy osób zamordowanych, torturowanych, więzionych i zepchniętych na margines społeczny przez komunistów. Do grona wspierających nowy ustrój społeczny należeli również „bohaterowie” z rozebranego pomnika.


Jednak w Rykach pozostały jeszcze trzy ulice noszące imiona zbrodniarzy i działaczy komunistycznych: gen. Karola Świerczewskiego, Janka Krasickiego oraz Hanny Sawickiej. Czy są to osoby godne bycia patronami ulic miasta?Krystian Pielacha
Prezes Koła ŚZŻAK w Rykach
im. Majora Mariana Bernaciaka "Orlika"