Czwartek, 23 maja 2013Odsłonięcie tablicy pamięci ks. Antoniego Ołaja - powstańca styczniowego i proboszcza ryckiego

W dniach od 15 do 19 maja odbyły się w Rykach kilkudniowe obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Obok wielu wydarzeń kulturalnych przygotowanych na tę okazję, do najważniejszych należało sympozjum oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Organizatorami obchodów było Towarzystwo Przyjaciół Ryk, Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Parafia Najświętszego Zbawiciela oraz Urząd Miejski w Rykach. Pierwszego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie w galerii domu kultury wystawy pt. Powstanie Styczniowe na terenie Ryk i okolic, prezentującej wiele ciekawych zdjęć powstańców styczniowych oraz dokumentów z tego okresu. Następnie w kinie Renesans odbyła się projekcja filmu produkcji polskiej pt. Wierna rzeka w reżyserii T. Chmielowskiego


Drugiego dnia organizatorzy przewidzieli sympozjum poświęcone tematyce Powstania Styczniowego na ziemi ryckiej. Rozpoczęło się wystąpieniem Prezes TPR Hanny Witek, po którym wykład wygłosił prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat wystąpienia dotyczył powstania styczniowego oraz losów zesłańców syberyjskich. Następnie odbyła się promocja Biuletynu TPR, wydanego specjalnie na tę okazję, po której miał miejsce koncert pieśni patriotycznych. Drugiego i trzeciego została powtórzona projekcja filmu Wierna rzeka.


W niedzielę, 19 maja w kościele parafialnym odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyny oraz powstańców styczniowych. Uroczystość zgromadziła rzeszę wiernych, lokalne władze oraz przybyły poczty sztandarowe urzędu powiatowego i miejskiego, miejscowych szkół oraz żołnierzy Koła ŚZŻAK w Rykach. Zanim rozpoczęła się Eucharystia w kościele odbyła się krótka część artystyczna oraz odsłonięcie tablicy przez Burmistrza Ryk Jerzego Gąskę oraz Prezesa TPR – Hannę Witek w obecności zaproszonych Gości, następnie ks. kan. Krzysztof Czyrka, proboszcz Parafii w Rykach i dziekan Dekanatu Ryckiego odmówił okolicznościową modlitwę przy pamiątkowej tablicy, poświęconej pamięci ks. Antoniego Ołaja – proboszcza Parafii w Rykach w latach 1855 – 1865 skazanego na Sybir za sprzyjanie powstańcom.


Uroczystej Eucharystii w intencji Ojczyzny z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego, za ks. Antoniego Ołaja w 200 rocznicę jego urodzin i za powstańców przewodniczył ks. Prałat Stanisław Burzec; Mszę koncelebrowali: ks. kan. Krzysztof Czyrka, proboszcz Parafii i ks. Jarosław Sawiuk, wikariusz. Galeria zdjęćKsiądz Antoni Ołaj, ur. 1 stycznia 1813 r., święcenia kapłańskie otrzymał w lutym 1836 r. W latach 1855–1865 był proboszczem Parafii w Rykach. Wielki patriota, popierający działania zmierzające do odzyskania niepodległości kraju. Od początku wybuchu Powstania Styczniowego zachęcał parafian do wzięcia udziału w walce z zaborcą. W związku z jego działalnością władze carskie 21 października 1865 r. rozpoczęły przeciwko ks. Ołajowi śledztwo, zakończone 6 listopada wydaniem wyroku skazujące na zesłanie na Syberię. W 1866 r. zesłany został do Tobolska. W 1874 r. mieszkał w Tiumeniu, skąd w pismach kierowanych do władz carskich prosił o możliwość powrotu do kraju. W 1876 r. przebywa jeszcze w Tiumeniu, a dalsze jego losy są nieznane. Prawdopodobnie do kraju nigdy już nie powrócił.