Środa, 31 lipca 2013Oświadczenie Marka Wojciechowskiego - Sekretarza Zarządu Okręgowe PiS w Lublinie oraz Marcina Wieczorka - pełnomocnika PiS w Rykach

Lublin, dn. 29 lipca 2013 r.

OŚWIADCZENIE

w sprawie odrzucenia przez Komisje Rady Miejskiej w Rykach wniosku Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach o uhonorowanie mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” w postaci nazwania jego imieniem jednego z rond w mieście Ryki.


Oświadczamy, że żaden z radnych startujących w ostatnich wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Rykach nie należy do Prawa i Sprawiedliwości. Z osób startujących z naszej listy jedynie pan Marek Ochap należał niegdyś do PiS.


Radni, którzy sprzeniewierzyli się wartościom naszej partii, głosując przeciw wnioskowi Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach, zostali wprowadzeni na listy wyborcze PiS na podstawie rekomendacji posła Jarosława Żaczka (obecnie Solidarna Polska).


Przypominamy, że Jarosław Żaczek po uzyskaniu mandatu poselskiego z listy PiS przeszedł do Solidarnej Polski, a lokalne struktury PiS uległy rozwiązaniu. Do nowo powstałego Komitetu Miejskiego PiS w Rykach nie przystąpił żaden z radnych miejskich Rady Miejskiej w Rykach startujących w 2010 roku z naszych list i żadna z tych osób nie współpracuje obecnie w żadnym zakresie z naszą partią.


Jednocześnie wyrażamy głęboki żal wobec postawy tych radnych Rady Miejskiej w Rykach, którzy odrzucili wniosek Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach. Zaręczamy, że PiS dokona wszelkich niezbędnych działań, aby uhonorować mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” w przyszłości. Kto jeśli nie mjr Marian Bernaciak zasługuje na to, by jego imię nosiła ulica, rondo czy plac w tym mieście? To smutne, że „Orlik” jeszcze dziś musi walczyć o swoje dobre imię.


Zapewniamy, że jeżeli próba ta się nie powiedzie, PiS zajmie się tą sprawą w kolejnej kadencji Rady Miejskiej w Rykach, kiedy partia będzie mogła autoryzować działania swoich radnych i ponosić za ich postawę pełnię odpowiedzialności.Marek Wojciechowski
Sekretarz Zarządu
Okręgowego PiS
okręg lubelski

Marcin Wieczorek
Pełnomocnik PiS w Rykach