Czwartek, 05 lipca 2012Zmarł mjr. Tadeusz Czajkowski

30 czerwca zmarł po długiej chorobie mjr. Tadeusz Czajkowski, ps. „Sas”, „Kotwica”. W okresie okupacji niemieckiej żołnierz AK w Inspektoracie Czortków, Obwód Tarnopol. Następnie wcielony do służby wojskowej w armii Berlinga, służył w 7 Pułku Artylerii Haubic. Jako żołnierz z przeszłością w AK, został skierowany do obozu NKWD w Skrobowie, skąd 27 marca wraz z grupą więźniów dowodzoną przez ppor. Piotra Mierzwińskiego „Wiernego” – dowódcę 30 Poleskiej DP AK – podejmuje brawurową ucieczkę. Następnie cała grupa uciekinierów, jako I pluton, wstępuje do oddziału Marina Bernaciaka „Orlika”. Tadeusz Czajkowski w dniu 24 kwietnia 1945 r. brał udział wraz z oddziałem dowodzonym przez Mariana Bernaciaka w akcji rozbicia siedziby powiatowej UB w Puławach, zakończonej powodzeniem. W jej wyniku z aresztu UB zostało uwolnionych 107 więźniów. Przez wiele lat sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Brzegu oraz prezesa Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Brzegu. Brał udział w budowie pomnika „Żołnierzy Wyklętych” w Opolu (2009). Mocno zaangażowany w utrwalanie pamięci i kultywowanie tradycji o walce narodowowyzwoleńczej AK-WiN. Pogrzeb zasłużonego dla Ojczyzny żołnierza odbył się 3 lipca w brzegu.
Cześć Jego pamięci.Klub Historyczny im. „Grota” w Brzegu

Konferencja IPN-u z udziałem mjr. Tadeusza Czajkowskiego