Poniedziałek, 03 marca 2014Oddano chwałę Żołnierzom Wyklętym w Rykach

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rykach odbyły się 3 marca. Tak jak w poprzednich latach współorganizowane były przez Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Rykach, Klub Historyczny im. AK oraz I Liceum Ogólnokształcące w Rykach. Rozpoczęły się wspólną Mszą Św. w kościele parafialnym w Rykach celebrowaną przez ks. dziekana Krzysztofa Czyrkę, który również wygłosił Słowo Boże. Po jej zakończeniu wszyscy zgromadzeni udali się do Liceum Ogólnokształcącego, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Na początku zaprezentowana została akademia przygotowana przez młodzież szkolną, która w montażu słowno-muzycznym przybliżyła wszystkim zebranym wybrane postacie „Żołnierzy Wyklętych”, wspominając na jej zakończenie poległych żołnierzy AK-WiN z rąk okupanta niemieckiego i komunistycznego, pochodzących z ziemi ryckiej. W dalszej części spotkania miały miejsce przemowy nawiązujące do przeżywanej uroczystości. Kolejno głos zabierali: Jarosław Żaczek – Poseł na Sejm RP, Krystian Pielacha – Prezes Koła ŚZŻAK w Rykach, Małgorzata Grzechnik – reprezentująca Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Mariusz Grzelak – dyrektor I LO w Rykach. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zakończyło w bibliotece szkolnej spotkanie pokoleń z kombatantami. Natomiast wyznaczone delegacje udały się z wieńcami w miejsca pamięci poświęcone „Żołnierzom Wyklętym” na terenie gminy Ryki.


Warto podkreślić, że uroczystości przebiegły w bardzo podniosłej atmosferze, a także co jest bardzo ważne, chęć współpracy w organizacji następnego Dnia Żołnierzy Wyklętych wyraziły kolejne ryckie szkoły. Galeria zdjęć.