Żołnierze wyklęci
Imię:-
Nazwisko:MROCZKOWSKI
Pseudonim:-
Imiona rodziców:-
Data urodzenia:-
Miejsce urodzenia:-
Lat ok. 46. Zam. Siewalka, gm. Godów, pow. Puławy. Członek WiN.