Żołnierze wyklęci
Imię:-
Nazwisko:-
Pseudonim: "Sęp II"
Imiona rodziców:-
Data urodzenia:-
Miejsce urodzenia:-

Żołnierz AK na terenie pow. Puławy. Rozkazem PYNRP z dnia 5 października 1945 r. zwolniony ze służby, wjechał na Ziemie Odzyskane.