Żołnierze wyklęci
Imię:Edward
Nazwisko:ŚCIBOR
Pseudonim: "Cygan"
Imiona rodziców:Władysław, Józefa zd. Saran
Data urodzenia:26.01.1925 r.
Miejsce urodzenia:Karmanowice, gm. Celejów, pow. Puławy

Ukończył dwie klasy szkoły podstawowej. Zawód: szewc. W okresie konspiracji mieszkał w Karmanowicach. Od 1 do 19 czerwca 1946 r. należał do drużyny dywersyjnej WiN Stefana Ochala „Kiemlicza”. Aresztowany w dniu 20 czerwca 1946 r. przez WUBP Lublin. Wyrokiem WSR Lublin z dnia 20 kwietnia 1947 r. skazany na krę 5 i 4 lat więzienia. Na podstawie amnestii karę darowano. Zmarł 26 czerwca 1970 r.

Opracował: Krystian Pielacha