Żołnierze wyklęci
Imię:Jan
Nazwisko:ZDANOWSKI
Pseudonim: "Maglownica"
Imiona rodziców:Stanisław
Data urodzenia:1.01.1925 r.
Miejsce urodzenia:Starowola, gm. Parysów, pow. Garwolin

Wykształcenie: 4 oddziały szkoły powszechnej; zawód: szewc. Ujawnił się 9 kwietnia 1947 r. w WUBP Warszawa.

Od 1942 r. należałem do A.K. na terenie Garwolina wciągnięty przez d-cę drużyny Stankiewicza Józefa ps. „Skorupka” oraz „Osta”. Złożyłem przysięgę na ręce d-cy całej org. A.K. ps. „Oset”, nazwiska i imienia nie znam, otrzymując pseudonim „Maglownica”. Po wyzwoleniu terenów Polski przez wojska polskie i radzieckie, na skutek poszukiwania mnie przez miejscową milicję, wstąpiłem z powrotem do org. A.K., udając się do lasu k. Garwolina, nawiązując kontakt z d-cą „Ostem” i członkami org. Pielasem, Zającem Stefanem, Nowakiem (z Zachodu). Będąc w lesie na rozkaz Pielasy udaliśmy się do dworu do Miastkowa i tam zarekwirowaliśmy 4 krowy, które były przyprowadzone do lasu i zabite do jedzenia dla członków organizacji. Drugi raz dokonaliśmy przy końcu grudnia 1945 r. napadu, na rozkaz „Osta”, którego nazwiska nie znam, na dwór w Endowie k. Garwolina, z którego zostały zarekwirowane 3 krowy. Po w/w akcjach wystąpiłem z organizacji, na skutek amnestii, którą ogłosił rząd w 1945 r. Do stycznia 1946 r. przebywałem w domu do chwili pobicia przeze mnie funkcjonariusza M.O. w Parysowie, pow. Garwolińskiego. Poszukiwany przez M.O. po w/w zajściu wyjechałem za Zachód i tam bez stałego miejsca zamieszkania przebywałem 3 miesiące. Następnie przyjechałem do domu i ukrywałem się w sianie na górze do chwili obecnie. Nadmieniam iż po przyjeździe otrzymałem kartę do stawienia się do służby wojskowej i nie stawiłem się do tej pory.