Żołnierze wyklęci
Imię:Bolesław
Nazwisko:FRAŃCZAK
Pseudonim: "Antoni", "Argil", "Rewident"
Imiona rodziców:Jan, Józefa
Data urodzenia:10.06.1905 r.
Miejsce urodzenia:Julianów, gm. Julianów, pow. Opatów

Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył średnią szkołę rolniczą uzyskując zawód agronoma. Służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim oraz 28 Pułku Artylerii Lekkiej w Zajezierzu koło Dęblina. Po ukończeniu służby wojskowej podjął pracę na roli na dzierżawionym gospodarstwie w Grabówku koło Opola Lubelskiego. W Kampanii Polskiej 1939 r. walczył w 3 pal. Pod koniec września dostał się do niewoli radzieckiej, z której zbiegł w rejonie Stalowej Woli. W 1939 r. rozpoczął służbę w SZP-ZWZ, a następnie AK. Zaprzysiężony został przed kapitanem artylerii Zbigniewem Sleką – pierwszym komendantem Obwodu Janów ZWZ. Organizował struktury konspiracyjne na terenie gmin: Karczmiska, Kamień i Rybitwy. Po utworzeniu Podobwodu „C” w Obwodzie Puławy objął stanowiska oficera organizacyjnego w sztabie Podobwodu. Od lutego 1944 r. zorganizował a następnie objął dowództwo nad OP 4/15 PP „Wilków” AK. Po zakończeniu okupacji niemieckiej kontynuował działalność niepodległościową przeciwko okupantowi sowieckiemu. Ukrywał się na Ziemiach Zachodnich. Ujawnił się w 1947 r. po 1956 r. wraz z rodzina powrócił do Grabówka. Podjął pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, a później w objął funkcję instruktora tytoniowego w Opolu Lubelskim. Zmarł 31 marca 1975 r. w Toruniu. Pochowany na cmentarzu w Opolu Lubelskim.

Opracował: Krystian Pielacha