Żołnierze wyklęci
Imię:Tomasz
Nazwisko:OSKROBA
Pseudonim: "Jaguar"
Imiona rodziców:Jan
Data urodzenia:18.11.1932 r.
Miejsce urodzenia:Parysów, gm. Parysów, pow. Garwolin.
Wykształcenie: powszechne; zawód: szewc. Ujawnił się 9 kwietnia 1947 r. w PUBP Garwolin.

Do organizacji wstąpiłem w roku 1943-im pod pseudonimem „Jaguar” i pracowałem w oddziale dywersyjnym, którego komendantem był por. „Łan”. W oddziale chodziłem do przyjścia Armii Czerwonej, poczym w trzecim dniu pobytu armii zostałem aresztowany i wywieziony do Związku Radzieckiego, gdzie przebywałem do roku 1945, miesiąca sierpnia. Przebywałem w domu i w miesiącu czerwcu 1946 roku zostałem zawerbowany do organizacji „WiN” prze Muchę Edmunda „Ikar”, zam. w Parysowie, i Serżysko Karol („Huragan”, „Osa”). W organizacji pracowałem jako członek. Do organizacji należałem do miesiąca września 1946 r. i później z organizacją żadnego kontaktu nie miałem, gdyż wszyscy członkowie naszej placówki rozjechali celem kształcenia się i w obawie przed aresztowaniem. Broń ,którą posiadałem jako pistolet kaliber 7.65 zdałem na post. M.O. w Parysowie. Przyjął Kom. post. M.O. Zapaśnik.