Żołnierze wyklęci
Imię:Franciszek
Nazwisko:OSTROWSKI
Pseudonim: "Cichy"
Imiona rodziców:Jan
Data urodzenia:15.12.1917 r.
Miejsce urodzenia:Puznów, gm. Garwolin, pow. Garwolin
Wykształcenie: szkoła powszechna; zawód: palacz kotłowy. Ujawnił się 18 kwietnia w WUBP warszawa.

Po powrocie z Niemiec w sierpniu 1945 r., dokąd byłem wywieziony w roku 1941 r., we wsi Puznów, pow. Garwolin wstąpiłem do organizacji A.K. pod ps. „Cichy”. Do organizacji tej wprowadzony zostałem przez „Kruczka” Rękawek Mieczysława, zam. we wsi Puznów, który był komendantem Placówki A.K. w/w wsi. I ja też do tej grupy wstąpiłem. Placówka ta składała się z 15 ludzi – wszyscy mieszkańcy wsi Puznów. Przez cały czas mojej przynależności do A.K. w żadnych akcjach udziału nie brałem, i jak mi wiadomo placówka „Kruczka” także. Do początku roku 1946 zajmowałem się kolportażem (nielegalne gazetki) we wsi Puznów. Gazetki te otrzymywałem od „Kruczka”. W owym czasie będąc na zabawie w Puznowie podczas wynikłej tam awantury z posiadanego pistoletu P 38 kal 9m/m postrzeliłem Rękawka Władysława i mieszkańca tej wsi. Od tamtej pory zmuszony byłem ukrywać się i wyjechałem na Ziemie Odzyskane, a tym samym z organizacją wszelkie kontakty zerwałem. Tam przebywałem jeżdżąc z miejscowości do miejscowości, będąc bez stałego miejsca zamieszkania i nigdzie nie meldowany pracując u gospodarzy jako pomocnik przy gospodarstwie do chwili obecnej.