Żołnierze wyklęci
Imię:Stanisław
Nazwisko:SZAŁAJKO
Pseudonim: "Dzingis"
Imiona rodziców:Ludwik
Data urodzenia:6.01.1926 r.
Miejsce urodzenia:Drążlew ?, pow. Garwolin
Wykształcenie: matura; zawód: urzędnik. Ujawnił się w 1947 r. w PUBP Garwolin.

Ja niżej podpisany oświadczam, że należałem do AK w czasie okupacji. Wciągnięty zostałem przez kolegę Domańskiego Józefa ps. „Sus”. W organizacji pracowałem do chwili wyzwolenia. Po wyzwoleniu z powodu aresztowania członków grupy przez NKWD i wywożenia w głąb Rosji uciekłem wraz z innymi do Lublina i w Lublinie w czasie od 25 października do końca stycznia pracowałem i uczyłem się w szkole samochodowej „Pawlaka”. Otrzymawszy prawo jazdy zgłosiłem się do Min. Kultury i Sztuki, gdzie zostałem przyjęty jako kierowca w Wydz. Ogólnym. W Ministerstwie pracowałem do czerwca 45 r. Zwolniony na własną prośbę z powodu ciężkich warunków jeździłem za zachód, oraz Pomorze i handlowałem. We wrześniu 45 r. wróciłem na teren Garwolina i tu wstąpiłem do szkoły Państwowego Gimnazjum i Liceum, w której ukończyłem I-szą klasę. Równocześnie zgłosiłem się do kolegi Włodarczyka Ryszarda ps. „War”, d-cy drużyny AK. W grupie „Wara” otrzymałem jako przydział „Stena”. Udziału w akcjach przeciwko MO, UB i WP nie brałem, jedynie w wolnych chwilach kilkakrotnie wraz z „Warem”, „Samurajem”, brat”/Słoniem”, „Owocem”, „Krukiem”, Baranowskim, Polesińskim Mieczysławem oraz kilku innymi brałem udział w rozbrajaniu i wyłapywaniu bandytów oraz odbierałem broń ludności. Z powodu poszukiwania „Wara” i innych kolegów zmuszony byłem do opuszczenia Garwolina i wyjechałem do Szczecina, gdzie obecnie mieszkam. „Sten”, którego używałem został zdany przez „Wara” wraz z bronią magazynową naszej grupy. Po złożeniu matury w Szczecinie uczęszczam do Wyższej Szkoły Inżynierskiej na kurs wstępny. W Szczecinie pracuję w Rolniczej Centrali Mięsnej jako praktykant biurowy. Pracę w organizacji skończyłem w lecie 46 r.