Żołnierze wyklęci
Imię:Stanisław
Nazwisko:PRZYKUCKI
Pseudonim: "Polański"
Imiona rodziców:Stanisław
Data urodzenia:16.10.1899 r.
Miejsce urodzenia:Krotoszyn, pow. Krotoszyn, woj. poznańskie

Wykształcenie: 6 klas szkoły powszechnej, 3 klasy szkoły dokształcającej; zawód: mechanik. Ujawnił się 10 marca 1947 r. w PUBP Garwolin.

W początku 1940 roku zostałem zawerbowany do organizacji niepodległościowej przez Leśkę Wojciecha z Ireny. Otrzymałem ps. „Polański” i funkcję łącznika na rejon V-ty. W marcu 1945 roku nawiązałem kontakt przez komendanta podobwodu A [Agenora Walusińskiego] ps. „Willy” i otrzymałem także funkcję łącznika. U mnie mieściła się skrzynka pocztowa organizacji na podobwód A. W skład wchodziły następujące rejony: Irena rejon V-ty, Ryki rejon IV-ty, Trojanów rejon III-ci, Kłoczew rejon II-gi i Sobolew rejon I-szy, to znaczy podobwód dzielił się na pięć rejonów. Komendantem podobwodu był w/w ps. „Willy”. Pocztę początkowo otrzymywałem z Puław, następnie z Żyrzyna. Później miejsce skąd przychodziła poczta nie było mi znane. Poczta przychodziła w czwartki każdego tygodnia, a w poniedziałek rozsyłana była na rejon. Łączników którzy do mnie przychodzili nie znam, gdyż pocztę przynoszono i odbierano na podstawie wyznaczonych haseł. Ostatnie hasło było: „czy mogę dostać kliszę 15 na 15”.