Żołnierze wyklęci
Imię:Miron
Nazwisko:BOREJSZA
Pseudonim: "Opoka", "Błysk"
Imiona rodziców:Stefan, Zofia zd. Jarosławska
Data urodzenia:15.04.1929 r.
Miejsce urodzenia:Lublin

Wykształcenie: 3 klasy gimnazjum. Od 12 listopada do 22 grudnia 1946 r. należał do drużyny dywersyjnej WiN dowodzonej przez Stefana Ochnio „Kiemlicza”, działającej na terenie pow. Puławy. Aresztowany przez UB 22 grudnia 1946 r. Posiadał broń: automat PPSz-a, pistolet FN. Postanowieniem WSR Lublin z dnia 16 kwietnia 1947 r. postępowanie karne zostało umorzone na podstawie amnestii.