Żołnierze wyklęci
Imię:-
Nazwisko:-
Pseudonim: "Czarna"
Imiona rodziców:-
Data urodzenia:-
Miejsce urodzenia:-
Łączniczka w oddziale AK-WiN Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka”.