Żołnierze wyklęci
Imię:-
Nazwisko:-
Pseudonim: "Marta"
Imiona rodziców:-
Data urodzenia:-
Miejsce urodzenia:-
Referentka Podobwodu „C” w Obwodzie Puławy AK.