Żołnierze wyklęci
Imię:Andrzej
Nazwisko:FIUK
Pseudonim:-
Imiona rodziców:Stanisław, Agnieszka zd. Marczak
Data urodzenia:21.05.1892 r.
Miejsce urodzenia:Sewerynów, pow. Puławy

Zawód: rolnik. Zam. Dąbrowa Wronowska gm. Godów, pow. Puławy. Udzielał pomocy żołnierzom AK-WiN, m.in. przechowywał bron i amunicję dla oddziału Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka”. Wyrokiem WSR Lublin z dnia 10 kwietnia 1947 r. skazany na 5 lat więzienia. Karę darowano na mocy amnestii.