Żołnierze wyklęci
Imię:Leonard
Nazwisko:FILIPEK
Pseudonim: "Bnich"
Imiona rodziców:Antoni
Data urodzenia:4.11.1905 r.
Miejsce urodzenia:Przykwa, gm. Kłoczew, pow. Garwolin

Wykształcenie: 4 klasy szkoły powszechnej; zawód: szofer. Ujawnił się 10 marca 1947 r. w WUBP Warszawa.

W czasie okupacji należałem do AK od roku 1941 r. i pełniłem funkcję członka placówki Kłoczew, pseudonim miałem „Bnich”. Dowódcą był Sypiański ps. „Sęp”. Po oswobodzeniu pow. garwolińskiego spod okupacji tj. w miesiącu lipcu 1944 r., ja w dalszym ciągu należałem do AK i byłem członkiem na placówce Kłoczew, pseudonim posiadałem ten sam, co i za okupacji tj. „Bnich”. Dowódcą placówki był Sulej ps. „Szczupak”. Należałem do czerwca 1945 r., potem wyjechałem z terenu pow. garwolińskiego do Warszawy, gdzie ukrywałem się do chwili obecnej.

Opacował: Krystian Pielacha