Żołnierze wyklęci
Imię:Janina Anna
Nazwisko:SZUBARTOWSKA-LIGĘZA
Pseudonim: "Magda", "Marta"
Imiona rodziców:Tomasz, Konstancja zd. Chomicka
Data urodzenia:4.08.1913 r.
Miejsce urodzenia:Bełżyce, gm. Bełżyce, pow. Lublin

W okresie okupacji niemieckiej należała do oddziału NSZ „Zęba”. Od września 1945 r. pełniła funkcje łączniki pomiędzy Zygmuntem Wilczyńskim „Żukiem”, a Marianem Bernaciakiem „Orlikiem”. W jej domu mieścił się punkt kontaktowy. 6 lutego 1946 r. została aresztowana przez PUBP Puławy. Podcas przeszukania znaleziono przy niej pisma i raporty pomiędzy „Orlikiem” oraz Franciszkiem Jaskulskim „Zagończykiem”. Postanowieniem WSR Lublin z dnia 10 kwietnia 1947 r. postępowanie karne zostało umorzone na podstawie amnestii. Po zakończeniu działalności konspiracyjnej mieszkała w Warszawie-Falenicy, ul. Kłodzka 36a.

Opracował: Krystian Pielacha