Żołnierze wyklęci
Imię:Józef
Nazwisko:GAIK
Pseudonim:-
Imiona rodziców:Bronisława Gaik
Data urodzenia:13.01.1923 r.
Miejsce urodzenia:Opole Lubelskie, gm. Opole Lubelskie, pow. Puławy

Ukończył 6 klas szkoły powszechnej. W okresie działalności konspiracyjnej zamieszkały w Skokach, gm. Godów, pow. Puławy. W maju 1946 r. wstąpił do oddziału WiN Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka”. Ujawnił się 23 kwietnia 1947 r. przed Komisja Amnestyjną przy PUBP Puławy.

Opracował: Krystian Pielacha