Żołnierze wyklęci
Imię:Feliks
Nazwisko:LEWANDOWSKI
Pseudonim: "Zimny"
Imiona rodziców:-
Data urodzenia:-
Miejsce urodzenia:-

Dowódca patrolu, a następnie zastępca II drużyny dywersyjnej AK-WiN wchodzącej w skład oddziału Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka”. Od października 1946 r. do lutego 1947 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta Podobwodu „B” w Obwodzie Puławy WiN. W dniu 17 lutego 1947 r. został zabity podczas walki z grupą operacyjną WP i UB w Niezabitowie, gm. Karczmiska.