Żołnierze wyklęci
Imię:Leon
Nazwisko:NOSEWICZ
Pseudonim: "Zemsta"
Imiona rodziców:Jan
Data urodzenia:6.04.1921 r.
Miejsce urodzenia:Niewojnianka, pow. Lida

W okresie okupacji niemieckiej prowadził działalność konspiracyjną w AK na Wileńszczyźnie. Po wyzwoleniu ziem polskich w 1944 r. przyjechał na teren pow. Puławy, gdzie został zmobilizowany do 9 pp w Lublinie. Po dokonaniu dezercji wstąpił do oddziału Witolda Andrzejewskiego „Zawiszy”, gdzie sprawował funkcje: dowódcy drużyny dywersyjnej, dowódcy plutonu, komendanta ds. dywersji, zastępcy komendanta Podobwodu „C” oraz członka sztabu oddziału Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka”. Aresztowany 27 października 1946 r. przez PUBP Puławy. Posiadał przy sobie: pistolet FN Browning nr 8412 oraz 2 granaty. W 1947 r. na zasadzie amnestii został zwolniony. Ujawnił się 24 kwietnia 1947 r. w PUBP Lublin. Zdał broń: pistolet FN Browning. Po ujawnieniu nadal kontynuował działalność niepodległościową, należąc do oddziału Stanisława Ochnio „Granata”. Aresztowany ponownie w 1948 r. i poddany pod sąd.