Żołnierze wyklęci
Imię:Stanisław
Nazwisko:OCHNIO
Pseudonim: "Granat"
Imiona rodziców:Jan, Barbara zd. Juzyn
Data urodzenia:6.12.1927 r.
Miejsce urodzenia:Puławy, gm. Puławy, pow. Puławy

Wykształcenie: podstawowe; zawód: kierowca. W okresie okupacji niemieckiej wstąpił do AK. W styczniu 1945 r. został wcielony do WP i przydzielony do Wojsk Wewnętrznych stacjonujących na terenie Tomaszowa Lubelskiego, a następnie Biłgoraja. Tam w maju 1945 r. zdezerterował i wstąpił do oddziału Mariana Bernaciaka „Orlika”. Następnie przeszedł do oddziału Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka”, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny oraz członka ochrony osobistej „Żuka”. Ujawnił się 26 marca 1947 r. w PUBP Puławy. Zdał broń: pistolet „Vis” nr 6535. W czerwcu 1947 r. wznowił działalność niepodległościową organizując pod swoim dowództwem oddział. Zatrzymany przez PUBP Puławy 19 września 1950 r. wyrokiem WSR Lublin z dnia 31 lipca 1951 r. skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano.

Opracował: Krystian Pielacha