Żołnierze wyklęci
Imię:Walenty
Nazwisko:OLEK
Pseudonim: "Wilk"
Imiona rodziców:Jan
Data urodzenia:30.07.1926 r.
Miejsce urodzenia:Chrustane, gm. Ryki, pow. Garwolin

Używał fałszywego nazwiska: Walenty Olek. Wykształcenie: 2 klasy gimnazjum. Ujawnił się 25 marca 1947 r. w PUBP Garwolin. Zdał broń: Tn piętnastostrzałowa, 2 magazynki, 2 granaty obronne.

Zostałem zawerbowany do organizacji A.K. na wiosnę 1943 r. przez Antoszczaka Władysława ps. „Szary”. Do oddziału wstąpiłem w 1944 roku w marcu pod dowództwo [Mariana Bernaciaka] „Orlika”. Po wkroczeniu wojsk Polsko-Sowieckich przebywałem w domu trzy miesiące. Przebywając w Lublinie uczęszczałem do szkoły na kurs szoferski. Następnie zostałem aresztowany w Kurowie, powiecie Puławy przez wojska N.K.W.D. Po sześciu dniach zbiegłem z aresztu i ukrywałem się koło domu. W grudniu 1945 r. wstąpiłem do oddziału leśnego pod dowództwem „Orlika” i zajmowałem funkcję jako strzelec pod ps. „Wilk” i brałem udział w następujących walkach i akcjach:

1) W sierpniu zaraz po wkroczeniu wojsk Polsko-sowieckich brałem udział w Stawach przy zbieraniu amunicji poniemieckiej. Ja byłem jak żołnierz. Oddziałem dowodził sam „Orlik”.

2) W kwietniu 1945 roku brałem udział w walce z wojskiem K.B.W. w Woli Zadybskiej. Dowodził oddziałem [Zygmunt Kęska] „Świt”. Podczas walki zginęło 3-ech żołnierzy K.B.W. i około 30 lub 40 żołnierzy poszło do nas do niewoli. Którzy chcieli poszli do swej formacji, a niektórzy zostali u nas w oddziale. Zostali wszyscy rozbrojeni. U nas nie było strat.

3) W kwietniu przy końcu w 1945 roku brałem udział w napadzie na P.U.B.P. Puławy Tam dowodził sam „Orlik”. Zostało tam zwolnionych około 60-ciu więźniów i zostało kilku wartowników. Ja pełniłem funkcję jako strzelec. Został z naszej strony jeden zabity i jeden ranny.

4) W maju 1945 roku brałem udział w rozbrojeniu posterunku M.O. w Końskowoli, pow. Puławy. Zabraliśmy kilka K.B., kilka P.P.sza, jeden vis. Dowodził „Świt”, ja zajmowałem funkcję strzelca. Nie było żadnych strat żadnej ze strony.

5) W maju czy czerwcu 1945 roku brałem udział w akcji na posterunek M.O. w Żelechowie. Została rozbrojona Milicja. Zabrano kilka K.B.K i kilka P.P.sza i 1 R.K.M. Kilku milicjantów dostało baty. Ja stałem na obstawie jako strzelec. Oddziałem dowodził „Świt”.

6) W maju 1945 roku brałem udział w walce w Lesie Stockim. Nas zaatakowało N.K.W.D. i U.B. Akcją dowodził całym oddziałem „Orlik”, ja brałem udział jako żołnierz. Zdobyliśmy około dwóch wozów broni. Straty w ludziach były olbrzymie, tylko ja dokładnie nie wiem.

7) W marcu 1946 roku brałem udział w walce w Gończycach z Sowietami. Oddziałem dowodził [Wacław Kuchnio] „Spokojny”. Zostało zabranych trzy samochody, jeden ciężarowy i dwie taksówki. Zostało zabitych dwóch żołnierzy Sowieckich. Został wzięty Starostwa Garwolina, Inspektor szkoły i podpułkownik, i jeszcze nieznany mi człowiek oraz czterech milicjantów. Wszystkich odprowadziliśmy do „Orlika”. Co się dalej stało, to ja nie wiem. Z naszej strony został 1 zabity i 1 ranny. Ja brałem udział w walce jako sekcyjny.

8) W lutym 1946 roku brałem udział w walce jako sekcyjny. Samochód U.B. w Czernicu zajechał nas i zaatakował. Dowodził całością „Jantar”. Zdobyliśmy 1 R.K.M, 2 P.P.sz, 1 pistolet T.T., kilka karabinów i radiostację. Wzięto do niewoli 4-ch żołnierzy, którzy zostali zabici i dwóch żołnierzy zginęło w akcji. Z naszej strony nikt nie został ranny ani zabity. Wszystko zostało odesłane do „Orlika”.

9) W listopadzie 1945 roku brałem udział w ataku na dworzec w Dęblinie. Nic nie zostało zabrane. Ja stałem na obstawie jako żołnierz. Dowodził oddziałem Jerzy Jaskulski „Zagon”. Cel nasz polegał na odbiciu więźniów z piwnic, lecz akcja się nie udała.

10) W kwietniu 10-tego 1946 r. brałem udział w ataku na transport kolejowy z mąką jako sekcyjny. Całością dowodził „Spokojny”. Zostało w akcji zabitych 4-ech sowietów. Zdobyto 1 R.K.M, 3 K.B.K. Mąki z wagonu nie zabraliśmy i wycofaliśmy się.

11) W dniu 10 maja 1946 roku brałem udział w akcji na spółdzielnię w Żelechowie, jako sekcyjny. Całością dowodził „Spokojny”. Zabrano tam wódkę i materiały tekstylne.

Opracował: Krystian Pielacha