Żołnierze wyklęci
Imię:Witold
Nazwisko:WAJS
Pseudonim: "Orzeł"
Imiona rodziców:Edward
Data urodzenia:21.10.1919 r.
Miejsce urodzenia:Puławy, gm. Puławy, pow. Puławy

Wykształcenie średnie. Zawód: technik budowlany. W okresie działalności konspiracyjnej mieszkał w Puławach, ul. Konopnickiej 8. Po zakończeniu wojny jako ochotnik wstąpił do WP i brał udział w walkach frontowych. W 1945 r. zdezerterował z WP i wstąpił do oddziału Mariana Bernaciaka „Orlika”. Po śmierci „Orlika” przeszedł do oddziału Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka”, wchodząc w skład jego sztabu. Ujawnił się 26 marca 1947 r. przed Komisją Amnestyjną w Puławach. Zdał pistolet francuski nr 1300a.

Opracował: Krystian Pielacha