Żołnierze wyklęci
Imię:Eugeniusz
Nazwisko:ZUBEL (ŻUBEL)
Pseudonim: "Śmierć"
Imiona rodziców:Antoni
Data urodzenia:19.08.1927 r.
Miejsce urodzenia:Kraków

Żołnierz zgrupowania partyzanckiego AK-WiN Mariana Bernaciak „Orlika”. W dniu 19 lipca 1945 r. wraz z innymi dwoma żołnierzami „Sępem” i „Żubrem” przeprowadzili bez zgody dowództwa akcję na młyn w Puławach. Rozkazem „Orlika” z 29 lipca 1945 r. skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano.

Opracował: Krystian Pielacha